Business Intelligence

Business Intelligence

Umiejętne wykorzystanie narzędzi oferowanych przez Business Intelligence ułatwia zdobycie przewagi konkurencyjnej. Przekształcając dane w konkretne informacje, zyskuje się wiedzę biznesową, która jest podstawą do osiągnięcia sukcesu.

Stosowane systemy analityczne pozwalają na bieżąco monitorować kondycję firmy, określać jej pozycję rynkową oraz prognozować dalszy rozwój. Umożliwiają też podejmowanie trafnych decyzji w różnych obszarach działalności, m.in. marketingu, sprzedaży, logistyce czy produkcji. Optymalizacja działań przekłada się na większą wartość firmy i wzrost przychodów.

Dzięki doskonałej znajomości zarówno tematyki Microsoft Dynamics AX, jak i Business Intelligence, oferujemy stworzenie dedykowanych rozwiązań BI w oparciu o AX i nie tylko. Posiadamy też szerokie doświadczenie w rozwiązaniach BI dla klientów posiadających system Subiekt.