AX

Koncentrując się na modyfikacjach związanych z Microsoft Dynamics AX, oferujemy naszym klientom spójny system informatyczny, łączący informacje nt. zachodzących w firmie procesów, pozwalający zmaksymalizować potencjał firmy i zoptymalizować jej działanie.

Rezygnując ze stosowania osobnych dla każdego działu aplikacji zyskuje się zintegrowany obraz całości realizowanych procesów, co przekłada się na większą efektywność, a w perspektywie – zrównoważony rozwój. To również spora oszczędność. Odejście od spiętrzonej struktury aplikacji dedykowanych różnym działom pozwala na synchronizację aktywności i uzyskanie ujednoliconych danych będących podstawą do osiągnięcia wymiernych korzyści biznesowych.